Communicatie rond nieuwe taken van gemeente

Vanuit de landelijke overheid zijn in 2015 taken naar de gemeenten overgeheveld, op het gebied van zorg (wmo), jeugdzorg en arbeidsparticipatie. Dit vraagt om zorgvuldige communicatie met allerlei lokale en regionale partijen.

 • Opdracht (interim-basis, 2014 – 2015)

  Ontwikkel lokale en regionale communicatie-acties, coördineer en/of verzorg de uitvoering hiervan en adviseer bestuurders, projectleiders en medewerkers (lees over de ervaring met deze opdracht).

 • Aanpak
  • doorlopende informatievoorziening via website, sociale media, intranet en nieuwsbrieven
  • inspelen op actualiteit en acties met communicatiekalender
  • lokale acties waaronder poster- en advertentiecampagne rond jaarwisseling, informatiebijeenkomsten, informatiekranten, folders, perscontacten en interne e-zines
  • workshop ‘decentralisaties’ met simulatiespel voor raadscommissie
  • continue afstemming met communicatieadviseurs en beleidsmedewerkers in de regio en met portefeuillehouders
  • opstarten van overleg met communicatiefunctionarissen van betrokken (zorg)organisaties in de regio