Van een lastig gesprek naar een goed verhaal

Een aantal bewoners van een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking moet verhuizen naar een andere locatie. Voor velen zeker geen goed nieuws. Hoofden en begeleiders van de betreffende groepen willen de gesprekken met de bewoners en/of hun familieleden goed aanpakken.

  • Opdracht

    Verzorg een training waarin deelnemers – met een theoretische basis – hun vaardigheid in het voeren van lastige gesprekken kunnen verbeteren.

  • Aanpak
    • voorbereiding door deskresearch, intakegesprek met opdrachtgever en vragenlijst voor deelnemers
    • training met korte inleidingen over slecht nieuws gesprekken en omgaan met weerstand en veel oefeningen aan de hand van realistische cases
    • inzet van trainingsacteur en video-opnames