Berichten

Nog niet zo lang geleden presenteerde ik met een collega een analyse van de communicatiefunctie in een zorgorganisatie. Onze conclusie was dat er géén eenduidige visie op communicatie bestond in die organisatie, maar juist sprake was van verschillende zienswijzen. Overwegend gaf men de voorkeur aan ‘zenden’, en soms aan tweerichtingsverkeer maar dan wel met nadruk op imagobehoud. Onduidelijk, verwarrend en ondoelmatig, dat is zeker.

Na afloop vroeg een manager: “Kunnen we ook verder zonder visie?” Best een goede vraag. Daarop zijn korte antwoorden mogelijk, zoals: visie zonder actie is dagdromen, actie zonder visie is een nachtmerrie. Waarom zou je eigenlijk een visie op communicatie moeten hebben?

Een hulpmiddel om de ambitie te vertalen naar de praktijk

Organisaties met een ambitie willen veranderen en daar is communicatie voor nodig. Een sterke ambitie geeft richting aan de vele stappen in dat veranderingsproces. Volgens de Amerikaanse gedragskundige Tim Knoster zijn vijf variabelen cruciaal om succesvol te veranderen: visie, sense of urgency, een (actie)plan, middelen en vaardigheden. Ontbreekt (aandacht voor) één van deze factoren, dan is de verandering gedoemd te mislukken.

Helpt om te bepalen of we de goede dingen doen

Communicatiemedewerkers hebben het altijd druk. De hoofdredenen: ze zijn vaak gericht op het maken van middelen met harde deadlines en zeggen zelden ‘nee’. Dikwijls geldt: de interne klant vraagt en de communicatieafdeling draait (door). Een duidelijke visie geeft richting aan inhoud en vorm van de communicatie. En helpt dus om te bepalen of we de goede dingen doen.

Helpt om aan te geven of we de dingen goed doen

Weten we wat er speelt? Is er sprake van een goede dialoog? Hebben we een onderscheidende positie? Kunnen we mensen aan ons binden om onze producten of diensten af te nemen en om hier te werken?
Een visie helpt om de bijdrage van communicatie aan de organisatie scherp te krijgen. En als we de dingen goed doen, zal dat uit de resultaten van de communicatie blijken (accountability).

Geeft duidelijkheid over het takenpakket van communicatie

Een visie op communicatie is een uitstekend uitgangspunt om de organisatie van de communicatie doelmatig in te richten. Een bedrijfskundige analyse van de kerntaken leidt vrijwel altijd tot inzichten hoe het nog beter kan. Daarmee kunnen we nieuwe accenten leggen.

Een hulpmiddel om te prioriteren

Organisaties die succesvol communiceren, hebben met elkaar gemeen dat ze consistent de goede dingen doen en die ook nog eens goed doen. Een duidelijke visie is daarbij een handig hulpmiddel om communicatieactiviteiten te prioriteren.