Berichten

Veel thuiszorginstellingen verkeren in zwaar weer. Sommige balanceren op het randje van faillissement, of zijn zelfs al in het diepe gestort. Veelal dankzij het nieuwe zorgbeleid van deze regering.

Lapwerk

Van de landelijke overheid moeten ouderen langer zelfstandig – dus thuis – blijven wonen. Daar is op zich niks mis mee, maar het is logisch dat je dan wel faciliteiten voor hen beschikbaar stelt. Tegelijk met een forse bezuiniging, is deze schone taak dit jaar aan de gemeenten overgedragen. Die moeten vervolgens oplossingen verzinnen voor het lapwerk van de landelijke overheid dat voor flinke problemen zorgt.

filmpje over keukentafelgesprek

Keukentafel

De zogeheten ‘keukentafelgesprekken’ zouden volgens staatssecretaris Van Rijn de oplossing voor bijna alles moeten zijn. Blijkbaar weet hij niet dat deze gesprekken vaak helemaal niet worden gevoerd. Omdat gemeenten bijvoorbeeld niet over de capaciteit of inhoudelijke ervaring en kwaliteit beschikken. De zorgtaken zijn naar hen overgeheveld omdat zij hun burgers beter zouden kennen. Een farce als er niemand aan die keukentafel zit. Dan wordt die zorg niet of vanachter een gemeentebureau toegekend.

Professionele zorg uitgekleed

Met minder geld schakelen gemeenten zorginstellingen in voor taken die zelfstandig wonende ouderen niet meer zelf kunnen uitvoeren. Mantelzorg alleen is immers vaak niet voldoende. De professionele zorg gebeurt door vakbekwame en hartelijke mensen. Onder het huidige kabinetsbeleid zijn velen van hen in de afgelopen twee jaar ontslagen; en in een aantal gevallen weer ingehuurd, als zzp-er of met slechtere arbeidsvoorwaarden. Te gek voor woorden: met een vergrijzende bevolking laat je de mensen die daarvoor hard nodig zijn, gewoon vallen.

Dit kabinetsbeleid treft zo (hulpbehoevende) ouderen en zorgprofessionals het zwaarst. De aanstaande belastingteruggave van 5 miljard komt niet of nauwelijks bij hen terecht. De ene hand geeft niet, terwijl die andere wel neemt.

Portfolio Items