bloem in droge modder

Dus jij wilt

een aansprekend jaarverslag?

een perfecte presentatie?

tijdelijk extra 'handjes'?

een effectief communicatieplan voor jouw project?

meer communicatiekracht!

Communicatie in publiek domein

Organisaties worden communicatiever. Want de samenleving verandert. En de communicatiemogelijkheden nemen toe. Ook voor jouw organisatie is eigentijdse, effectieve communicatie met medewerkers, klanten en anderen een belangrijke succesfactor.

Als zelfstandig communicatieadviseur ondersteun ik bij strategische en operationele communicatievraagstukken in de publieke sector, vooral in zorg, gemeenten en onderwijs. Weloverwogen, duidelijk en steeds resultaatgericht. Wil jij ook de communicatiekracht van jouw organisatie laten groeien? Dan maak ik graag kennis!

flip baars

Wie ik ben

Flip Baars, senior communicatieadviseur. Een tikje eigenwijs, maar bovenal serieus bezig met mijn vak. Met Baars Communicatie richt ik mij vooral op mensen en organisaties in zorg, onderwijs en lokale overheid. Daar ligt mijn passie: hen in beweging brengen en hun communicatiekracht vergroten.

Wat ik doe

Communicatiekracht zit in mensen en in organisaties. Die kracht kun je benutten en laten groeien. Of het nu gaat om het beter positioneren van jouw organisatie, om een complete campagne of om een enkel communicatiemiddel: ik denk mee en help jouw doelen realiseren.

Het juiste adres

 • mijn oogmerk is jullie communicatiekracht vergroten en daarmee mijzelf overbodig maken

 • door mijn brede expertise en jarenlange ervaring kan ik vlot en flexibel op jouw vraag inspelen en maatwerk leveren

 • met mijn luisterend en empathisch vermogen kan ik mij snel verplaatsen in jouw situatie en die van jullie klanten

tandwiel

Communicatie geeft beweging

Advies

Is jullie communicatie toe aan een frisse blik? Wil jouw organisatie communicatiever worden? Of heb je ondersteuning nodig bij een communicatiekwestie? Ik geef helder advies of adequate begeleiding bij (marketing)-communicatievraagstukken. Voorbeelden zijn:

 • advies over een passende marketingstrategie, serviceformule, positionering of merkenbeleid
 • communicatieplan voor jouw organisatie of een specifiek project/campagne
 • aanwijzingen voor het omgaan met pers of sociale media; training van communicatievaardigheden
 • advies of begeleiding bij het (verder) ontwikkelen van jullie communicatiefunctie
 • coachen van communicatiefunctionaris(sen)

Waar dat mogelijk en wenselijk is, stel ik het advies of plan op in co-creatie met jouw organisatie. Zo krijg je inzicht in de aanpak en overwegingen bij de voorgestelde oplossing. Dit zorgt voor meer draagvlak en communicatiekracht.

Projecten

Hebben jullie de tijd en knowhow voor alle communicatieactiviteiten, of voor de organisatie eromheen? De procesbegeleiding en uitvoering van communicatieprojecten neem ik je graag uit handen. Ik weet wat werkt en kan zo nodig extra hulp mobiliseren. Voorbeelden zijn:

 • een (marketing) communicatiecampagne ontwerpen, coördineren en/of uitvoeren
 • online communicatie (website, sociale media) ontwikkelen en/of verbeteren
 • publicaties als jaarverslag, magazine of brochure van A tot Z verzorgen
 • creatieve concepten en pakkende teksten
 • een bijeenkomst of evenement organiseren

Door dit werk uit te besteden heb je de handen vrij voor andere zaken. Natuurlijk betrek ik je bij de verschillende fasen en beslismomenten in het project.
Het resultaat is meteen bruikbaar.

Interim

Wil jij nu eindelijk de communicatie eens goed op poten zetten? Of hebben jullie tijdelijk extra ‘handjes’ nodig? Ik versterk kortdurend jouw organisatie, in man- en communicatiekracht. Als geroutineerd adviseur speel ik snel en gemakkelijk in op de situatie binnen jouw organisatie. Voorbeelden zijn:

 • kwartiermaker in een organisatie waar communicatie nog niet professioneel wordt vormgegeven
 • waarneming of (zwangerschaps)vervanging van een (senior) communicatieadviseur of communicatiemanager
 • projectleiding van een intensief communicatietraject

Bij een interim-opdracht ben ik tijdelijk gestationeerd in jouw organisatie. De korte lijnen bevorderen de doelmatigheid van het werk. Hierbij betrek ik relevante stakeholders zodat het communicatiewerk ook na afloop kan doorlopen.

Ik werk(te) voor onder andere